LOCATIE8

DUBBELLAAGSE TUNNEL

Onder u ligt de Koning Willem-Alexandertunnel. Deze tunnel vormt straks de poort van Nederland naar de rest van Europa en vice versa. Hij wordt de eerste dubbellaagse tunnel in Europa die geschikt is voor personenauto’s en vrachtauto’s. De tunnel is vernoemd naar Zijne Majesteit en krijgt vier aparte tunnelbuizen, elk met twee rijstroken. De onderste twee buizen zijn voor het doorgaand verkeer. De bovenste twee voor het regionale en bestemmingsverkeer. Het verkeer verdwijnt straks onder de grond over een lengte van ongeveer 2,3 kilometer. De hoeveelheid voertuigen bovengronds neemt daardoor met maar liefst 80% af.

Dwarsdoorsnede van de dubbellaagse tunnel


TRANSITIEFASE

Eind 2014 is het laatste beton voor de A2-tunnel gestort. Het duurt echter nog tot 2016 voordat het autoverkeer hier doorheen kan en het gebied erboven nieuw ingericht wordt met een ‘Groene Loper’ over de volle lengte. Het bouwen van het vastgoed gaat daarna nog eens zo’n tien jaar duren. Om braakliggende terreinen te voorkomen gaan ‘Makelaars van de Tussentijd’ aan de slag. Zij zullen leiding geven aan een actieve tijdelijke invulling van het gebied rondom en bovenop de tunnel.

In het filmpje hieronder legt Pieter Akkermans van Makelaars van de Tussentijd uit hoe hij te werk gaat.


A2 Actueel

BOVENGRONDSE HERINRICHTING

De eerste stappen voor de definitieve bovengrondse herinrichting van Maastricht Oost worden gezet door de samenwerking van Albert Heijn, Gemeente Maastricht en bouwer Avenue2. Op basis van de reeds bekende contouren van de Groene Loper voor A2 Maastricht hebben betrokkenen gezamenlijk gekeken naar extra mogelijkheden voor de gebiedsontwikkeling. Albert Heijn wil graag een nieuwe winkel bouwen. Gemeente Maastricht kiest voor de herinrichting van het Koningsplein/Oranjeplein tot een nieuw stadspark. En Avenue2 zal de Gemeenteflat renoveren. De ambitie is hoog. Naar verwachting start eind 2015, begin 2016 de nieuwbouw Albert Heijn. Realisatie van het stadspark tussen 2016 en 2019. En renovatie van de Gemeenteflat in 2018/2019.

Impressie van de nieuwe Albert Heijn bij Maastricht Oost

Viaductweg Noord en Zuid

Ga in zuidoostelijke richting op de Kolonel Millerstraat richting de Generaal Eisenhowerstraat

132m

Sla rechtsaf om op de Kolonel Millerstraat te blijven

71m

Sla rechtsaf naar de Generaal Marshalllaan

71m

Sla linksaf naar de Generaal Eisenhowerstraat

205m

Ga rechtdoor op Old Hickoryplein

127m

Sla linksaf naar de Professor Quixstraat

72m

Dubbellaagse tunnel