LOCATIE7

VIADUCTWEG NOORD EN ZUID

Aan de rechterkant van de Kolonel Johnsontunnel liggen de kunstwerken Viaductweg Noord en Zuid.

Een groot deel van het autoverkeer dat via het kruispunt ter hoogte van beide kunstwerken rijdt, gaat richting Centrum Maastricht of komt vanuit het centrum en rijdt vervolgens naar de A2 en de A79 richting noorden. Voor dit verkeer bouwen we Viaductweg Noord en Viaductweg Zuid. Het verkeer hoeft dan niet meer te wachten voor de verkeerslichten ter hoogte van de kruising, waardoor de drukte op het kruispunt zal afnemen.

Kunstwerk ‘Viaductweg Noord’ is bedoeld voor verkeer dat naar Centrum Maastricht rijdt. De bouw werd eind 2014 voltooid.
Kunstwerk ‘Viaductweg Zuid’ is bestemd voor verkeer vanaf Centrum Maastricht naar de A2 en de A79, richting noorden. Volgens de huidige planning wordt dit kunstwerk eind 2015 voltooid.


NIET METEEN IN GEBRUIK

Zowel kunstwerk Viaductweg Noord als kunstwerk Viaductweg Zuid worden niet direct in gebruik genomen als ze klaar zijn. De reden hiervan is de aansluiting op de A2. Deze aansluiting kan pas gemaakt worden als het verkeer van de N2 in de tunnel rijdt. 


Weghalen stalen ondersteuningsconstructie bij Viaductweg Zuid (2015)

 

Kolonel Johnsontunnel

Vervolg de weg door de Kolonel Johnsontunnel

Sla rechtsaf richting Meerssenerweg

Viaductweg Noord en Zuid