LOCATIE5

TUNNELTJE BEUKENLAAN

Het tunneltje Beukenlaan is één van de kunstwerken bij de nieuwe verbindingsweg Beatrixhaven. In tegenstelling tot wat de naam ‘tunnel’ doet vermoeden, blijft de Beukenlaan wel op gelijke hoogte liggen. De tunnel werd niet verdiept in de grond aangelegd, maar bovenop de bestaande Beukenlaan gebouwd. De Beukenlaan is ook met het tunneltje een fiets- en wandelpad.

SCHANSKORVEN

Bij het tunneltje Beukenland zijn de schanskorven goed zichtbaar. Dat zijn constructies van stalen korven die worden gevuld met natuurlijke materialen. In dit geval werden ze gevuld met vuurstenen. Dit omdat vuursteen een afvalproduct is uit de mergelgroeven. Het kwam vrij tijdens het ontgraven van de A2-tunnel. De schanskorven zien er bij de verschillende kunstwerken van het project allemaal hetzelfde uit. Ze geven de tunnels en viaducten een natuurlijke 'Maastrichtse' uitstraling.


 

Kruisdonk

Weg vervolgen over Kruisdonk

Sla rechtsaf naar Weert

300m

Sla linksaf richting Beukenlaan

280m

Sla linksaf naar Beukenlaan

600m

Tunneltje Beukenlaan