LOCATIE7

Voergangersbrug Burg. Bauduinstraat

Om de A2-tunnel aan te leggen moest een aantal flats verdwijnen. Zo werden in 2011 al flats aan de Viaductweg en de Dr. Schaepmanstraat en Pr. Rooseveltlaan-Oost gesloopt, net als het oude Informatiecentrum A2 Maastricht. Ook een deel van de blokken aan de Pres. Rooseveltlaan-West zijn inmiddels gesloopt. Op de plek waar eerst de flats stonden, ligt nu de tijdelijke autoweg. De laatste flats langs de Pres. Rooseveltlaan worden na opening van de tunnel gesloopt. De ruimte is nodig voor de bovengrondse herinrichting.

Tunnelweetje

In totaal worden zo'n 550 woningen gesloopt voor A2 Maastricht. Daarvoor komen – als de tunnel klaar is – 1.100 nieuwe woningen in de plaats.

 

Koningsplein

Ga in noordelijke richting op Koningsplein naar Professor Pieter Willemsstraat

121m

Weg vervolgen naar Noormannensingel

145m

Flauwe bocht naar rechts om op de Noormannensingel te blijven

144m

Sla rechtsaf naar de Professor Cobbenhagenstraat

53m

Sla linksaf naar de Professor Kernstraat

243m

Ga rechtdoor op Old Hickoryplein

48m

Sla rechtsaf naar de Professor Quixstraat

43m

Sla linksaf naar de President Rooseveltlaan

120m

President Rooseveltlaan