LOCATIE6

MIJLPAAL: START PLANONTWIKKELING MAASTRICHT-OOST

Al enige tijd is Avenue2 samen met Projectbureau A2 en gemeente in gesprek voor de start van de planontwikkeling centrum Maastricht-oost.  Het doel is om direct na ondertunneling hier te beginnen met de centrumontwikkeling van het oostelijk stadsdeel. De tunnel gaat eind 2016 open. In 2017/18  wordt daar de Groene Loper overheen gelegd. Dat biedt mogelijkheden voor drie locaties in dit gebied die ideaal gesproken als één plangebied zijn te koppelen. En in samenhang met elkaar zijn te herontwikkelen . De Gemeenteflat is eigendom van de Avenue2. Dit rijksmonument (de eerste flat in Maastricht) wordt tot 2017 tijdelijk verhuurd. Het plan is om de flaingrijpend op te knappen wanneer de tunnel en het openbaar gebied rond de flat klaar zijn.  Op dit moment vinden met de ‘buren’ van de gemeenteflat gesprekken plaats om te kijken of deze renovatie is te koppelen aan de plannen van Albert Heijn  voor haar locatie Scharnerweg. De winkel ligt in feite aan de ‘achterkant’ van de Gemeenteflat. AH wil deze locatie anders beter en optimaler gaan benutten. Aan de ‘voorkant’ van de Gemeenteflat is de gemeente vanuit de wijkaanpak bezig met de toekomst van het Oranjeplein en het Koningsplein. Hoe ziet die toekomst er uit? En welke mogelijkheden bieden beide pleinen als straks het meeste autoverkeer er niet meer langsraast? Het is verstandig om als Avenue2, Ahold en gemeente en in overleg met de omgeving naar de toekomt van dit totale gebied te kijken. De opgave hier is om  van 1 plus 1 3 te maken.


Voetgangersbrug Heerderweg

Daal de brug via de andere kant terug af (richting Praxis)

20m

Ga in zuidwestelijke richting op de Nassaulaan (parallel met de bouwkuip)

247m

Weg vervolgen naar Oranjeplein

237m

Sla rechtsaf om op Oranjeplein te blijven

160m

Sla linksaf naar de Scharnerweg

8m

Scherpe bocht naar rechts richting Scharnerweg

30m

Scherpe bocht naar links naar de Scharnerweg

9m

Sla rechtsaf naar Koningsplein

91m

Planontwikkeling Maastricht-Oost